Domov

Domov

Naziv in sedež podjetja: 

Krek, d.o.o.

  Hraška cesta 15

4248 Lesce 

tel: 04 5302344

fax: 045302349

trgovina@krek.si

Osnovni kapital: 8.763,00

Podjetje je vpisano v sodnem registru pod vložkom 064/10527400 SVG 194/94 Okrožno sodišče Kranj 

Matična številka 5835186000

Davčna številka: SI 68325908

Podjetje Krek d.o.o. je davčni zavezanec